Renovasjonsgebyr

Sjå betalingssatsar for renovasjon på side 10