Høyring av forskrifter i grunnskule og skulefritidsordning

Ny Opplæringslov frå 01.08.24 krev at kommunen skal ha forskrift om hovudmål, skulefritidsordning, permisjon frå opplæringa, skulerute og skulereglar. 

Tidlegare vedtekter og ordensreglement med meir skal no definerast som forskrifter. Forskriftene skal til behandlast i Formannskapet 6.juni og Kommunestyret 20.juni. Dei skal publiserast i Norsk Lovtidend før 01.08.24

Høyringsforslag sendast til Fjord kommune, postboks 144, 6211 Valldal eller post@fjord.kommune.no 

Høyringsfrist er 22. mai

 

Forskrift om hovudmål i grunnskulen i Fjord kommune (PDF, 81 kB)

Forskrift om permisjon frå opplæringa i grunnskulen i Fjord kommune (PDF, 81 kB)

Forskrift om skulefritidsordning i Fjord kommune (PDF, 88 kB)

Forskrift om skulereglar i Fjord kommune (PDF, 77 kB)

Forskrift om skulerute 2024-2025 i Fjord kommune (PDF, 96 kB)