Brannberedskap

Brannberedskap

Organisering

Fjord brannvesen har avdeling i Eidsdal, Valldal og Stordal med eigne brannkorps. Beredskapen er organisert med deltidstilsette utan fast vaktordning. Her er tilsett brannsjef.

Oppgåver

  • livbergande innsats
  • brannsløkking
  • røykdykking
  • trafikkulykke
  • frigjering av fastklemde personar
  • overflateredning på is, vatn og sjø
  • bistand politi og helse
  • naturskapte hendingar som uvêr, ras og liknande
  • akutt beredskap ved forureining på land og sjø i egen kommune og gjennom IUA

Sunnmøre IUA

(Interkommunalt Utval mot Akutt forureining).  Totalt 13 kommunar er med i dette interkommunale samarbeidet som skal sørgje for å dekke beredskap mot større og mindre tilfelle av akutt forureining.

Møre og Romsdal 110-sentral KF

Møre og Romsdal 110-sentral KF er samlokalisert med politi og lokalisert ved Politihuset, Nedre Strandgate 50 i Ålesund. Dette er eit kommunalt føretak som tek imot og loggfører alle naudmeldingar om brann for M&R. 110-sentralen vidarevarslar rett kommune, ambulanse (113), politi (112) og andre beredskapsressursar.