Sau tatt av freda rovvilt

Søknadsfristen er 1.november.

Erstatning for sau drept av freda rovvilt

Har du spørsmål eller treng du hjelp til utfylling av søknaden, ta kontakt med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.