Ergoterapi

Kva tilbyr vi?

Ergoterapeuten skal gi rettleiing og bistand til personer i alle aldersgrupper som av ulike årsaker har eller står i fare for å få funksjonsnedsetjing. Ein går inn med førebyggande tiltak der dette er nødvendig. Funksjonsvurdering, tilrettelegging av omgevnader, rettleiing og behandling av aktuelle problem, samt vurdere behov for hjelpemidel.
Ei sentral oppgåve er og å gje råd og rettleiing til andre kommunale tenesteinstansar.

Kven kan få tilbodet?

Dei som har behov for råd, rettleiing eller behandling etter fagleg vurdering frå ergoterapeut.

Korleis få tilbodet?

Ta direkte kontakt med ergoterapitenesta. Kontaktinformasjon finn du under.

Gry Bente Stranden
Ergoterapeut
E-post
Telefon 41 86 79 57