Nyheiter

Sist veke var ungdommar frå Fjord på kurs for å bli gode MOTivatorar for andre. Dei viste stort engasjement og talent for å vere inkluderande samfunnsborgarar. Dette er flotte ungdommar å sende rundt i kommunen vår!

 

Vi er i gang med å flytte informasjon over frå det fysiske informasjonsheftet vårt, til heimesida digitalt. Dette for å "slanke" det, men også for å dele informasjon som er felles for skulane i Fjord. De finn ikkje lenger same informasjon i heftet, men ved å gå inn i menyen på heimesida til kommunen/skulen.