Pris for barnehageplass

Pris for barnehageplass

  • Ein barnehageplass kostar 3.135 kroner per månad. 
  • Du betalar frå den månaden barnet ditt startar i barnehagen.
  • Du betalar for elleve månader i året. Det er betalingsfri i juli. 
  • Kostnad for mat kjem i tillegg.
  • Søskenmoderasjon: SFO og barnehage vert sett under eitt slik at ein t.d. får søskenmoderasjon om ein har eitt barn i SFO og eitt barn i barnehagen. 30 % for 2. barn, 50 % for 3. og påfølgande barn i barnehagen (Moderasjonsordninga er gjeldande frå skuleåret 2020/2021)
  • Familier med lav inntekt kan ha krav på redusert foreldrebetaling.
  • Eit vedtak om redusert barnehagebetaling gjeld for eit år av gangen. Ein må søke på nytt for kvart barnehageår.
Barnehagesatsar
  Pris 
Heil plass per månad 3.135
Kjøp av enkeltdagar 400
Matpengar/kostpengar for heil plass per månad 300