Avdelingar

Vi er tre avdelingar under same tak. Ungane er fordelt etter alder på dei ulike avdelingane.

Vi har god tilgang på høgt kvalifiserte medarbeidarar. Bemanninga er fordelt på 1 verksemdsleiar, 4 pedagogisk leiarar, fagarbeidarar og assistentar.

Torill Brastad
Styrar Syltebøen barnehage
E-post
Telefon 41 86 78 81

Åpningstider

Måndag - fredag kl. 07.00 -16.30