Treffpunkt for politikontakt

Politikontakta er det daglege kontaktleddet med kommunane, og er rådgjevar innan kriminalitetsførebyggande arbeid. Øyvind Verpeide, tenestestadsleiar ved Haram lensmannskontor, er Fjord sin politikontakt.

Øyvind vil vere fysisk til stades i Fjord ein gong i månaden, og elles ved behov for å svare på alle typar spørsmål.

Ein kan treffe han i Fjord kommune på følgjande datoar kl. 10-14:

02.05.23 - kommunehuset Stordal

06.06.23 – rådhuset Valldal

07.06.22 - kommunehuset Stordal 

05.09.23 – rådhuset Valldal

03.10.23 – kommunehuset Stordal

07.11.23 – rådhuset Valldal

05.12.23 - kommunehuset Stordal

Ønskjer du å avtale tid for samtale med han i forkant, kan du ringe 02800, og be om å få snakke med Øyvind Verpeide.