Treffpunkt for politikontakt

Politikontakta er det daglege kontaktleddet med kommunane, og er rådgjevar innan kriminalitetsførebyggande arbeid. Pob. Ingrid Korsnes Hildre, fungerande tenestestadsleiar ved Nordre Sunnmøre Politistasjon, er Fjord sin politikontakt

Ingrid Korsnes Hildre er tilgjengeleg på epost ingrid.korsnes.hildre@politiet.no og tlf. 70 11 65 98 og mobil 477 99 168 (mellom kl. 09 - 15).

Det blir ikkje faste dagar for politiet i Fjord kommune gjennom sommaren. Datoar for hausten blir å kome tilbake til når ny tenestestadsleiar er på plass.