Vegen langs Onilsavatnet

Vegen langs Onilsavatnet i Tafjord vert opna for fri ferdsel 24. mai. Det er framleis rasfare, så ver merksam og ikkje stopp i rasområdet. 

Det vil vere oppryddingsarbeid langs vegen i dagane framover.

Vegen har vore nattestengt i lang tid på grunn av snørasa som gjekk i påska.