Vassavstenging Overøye 06.09.

I samband med arbeid på ledningsnett til hyttefeltet i Furuhaugvegen vil vatnet verte avstengt tysdag 6. september kl. 1100-1400. Hytter som blir berørt viser på vedlagt kartutsnitt.

Vasstenging 060922 (PDF, 684 kB)