Ut på tur med Naturlos

Ut på tur med Naturlos

Sunnmøre friluftsråd gir ut to Naturlos-aviser i året, og her finn du omtale av turar både i Fjord og i andre kommunar. Bli med på tur!

I Naturlosavisa (PDF, 11 MB) finn du turomtale for ei rekke turar med naturlos (turleiar) som du kan delta på saman med andre.

Det er gratis å delta.

Sunnmøre friluftsråd gir årleg ut to slike aviser - ei om våren og ei om hausten.


NB! På grunn av trøbbel med leveringa så har dessverre ikkje alle husstandane i Fjord fått Naturlosavisa i postkassa si. Men du kan finne den på butikken, dei fleste daglegvarebutikkane i kommunen har fått ekstra aviser til utdeling.