Straumstøtte til landbruket

Det er for tida ekstraordinært høge straumprisar, også i vårt fylke. Regjeringa har innført straumstøtteordningar for å kompensere for desse utgiftene.

Statsforvaltaren har lagt ut informasjon om ordninga her