Planregister for reguleringsplanar

Planregister for reguleringsplanar

Oppdatert digital planbase for reguleringsplanar i kommunen og tilhøyrande planregister er no tilgjengeleg på nett.

Meir informasjon om bruk av Kommunekart, og korleis ein finn fram til rett plan og plandokument finn du her