Påmelding til kulturskulen er opna

Det er no opna for at ein kan søkje elevplass i kulturskulen for skuleåret 2024/2025. 

Fjord kulturskule tilbyr undervisning i musikk, dans og visuell kunst. Ein kan mellom anna melde seg på individuell instrumentopplæring eller spennande gruppetilbod som musikksprell (for dei minste), band og biletkunst. 

Barn og unge er prioriterte for opptak i kulturskulen, men vi tek også opptak av vaksne elevar ved kapasitet! 

For meir informasjon om dei ulike undervisningstilboda og påmelding: Følg denne lenka.

Påmeldingsfristen er 20.april. 
 

Thea Marie Ytterdal
Kulturskulerektor
E-post
Telefon 41 86 78 37