Nedpakking av arkiv

Dei gamle kommunane Norddal og Stordal har mykje historie som skal takast vare på. Dokumentasjon blir pakka og sendt til Interkommunalt akriv i Ålesund som oppbevarar det for ettertida. 

Les artikkel om dette viktige arbeidet på Interkommunalt arkiv (IKA) sine nettsider