Markdagar om småskala grønsaksdyrking i Møre og Romsdal

Det vert arrangert tre markdagar i Møre og Romsdal om småskala grønsaksdyrking. Målgruppa er dei som allereie er i gang med dyrking for sal eller ynskjer å starte opp.

Hans Gaffke som er Norsk Landbruksrådgivning sin nasjonale fagressurs kjem.

  • Sykkylven            23. august, kl 16.30 – 20.00
  • Gjemnes              24. august, kl 10.30 – 14.45
  • Smøla                   24. august, kl 16.30 – 19.45

Meir informasjon og påmelding finn du her.