Ledige stillingar

Fjord kommune har ledig fleire spennande stillingar innan barnehage, helse, pleie og omsorg, brann og administrasjon.

Gå inn og sjå om du finn ei aktuell stilling å søkje på.