Kulturpris og kulturstipend

Fjord kommune deler ut kulturpris og kulturstipend. Enkeltpersonar, organisasjonar og formannskapet kan kome med forslag til kandidatar innan 6. desember.

Når det gjeld kulturstipendet kan også utøvarar sjølve søke.
 

Retningslinjer kulturpris (PDF, 721 kB)

Retningslinjer kulturstipend (PDF, 585 kB)
 

Ny frist for innspel er 6. desember 2022.

Send inn forslag til Fjord kommune, Pb. 144, 6211 Valldal eller e-post post@fjord.kommune.no