Innspel til vidare arbeid med samfunnsdelen

Samfunnsdelen er styrande for arbeidet vidare framover. Vi må samarbeide for å nå måla, og sørge for at Fjord skal halde fram å vere ein gode kommune å leve og bo i. Har du tankar om ting som er viktig å få iverksatt for å nå dei fire hovudmåla? Kom med innspel.

Her kan du lese om samfunnsdelen.

Her kan du kome med innspel.