Innspel til vidare arbeid

Innspel til vidare arbeid

Vi vil gjerne ha innspel på eksisterande tiltak, område som kan vidareutviklast, eller forslag til nye tiltak som bør iverksettast innanfor dei fire hovudmåla.

Knyt gjerne forslaget opp mot konkrete tiltak under hovudmåla.