Fv.5928 mellom Fjørå og Tafjord er stengt på grunn av snøskred

Vegtrafikksentralen melder om at det har gått eit snøskred mellom Skjegghammartunellen og Heggurtunellen. Det blir gjort ei ny vurdering om vegen kan opne i morgon laurdag 18.03 kl 10.00.

For oppdatert informasjon sjå Veitrafikksentralen