Eigedomsskatt 2024

Månen skin over fjella og ei utløe - Klikk for stort bileteMåneskin Kristi Linge Stakkestad

Eigedomsskatteliste for 2024 er lagt ut for offentleg ettersyn på Servicetorget, Rådhuset i Valldal og i servicetorget i kommunehuset i Stordal i perioden 10.02. – 25.03.2024

Eigedomsskatten utgjer 7 promille av takst for eigedommar i samsvar med vedtak k.sak 087/23 iden 18.12.2023

Etter Eigedomskattelova §19 har skatteytar høve til å klage på verdisetting og utskriven skatt. Frist for klage er 25.03.2024.

Les meir om eigedomsskatt i Fjord kommune.