Driv du med musikk?

Alle musikklag, grupper, kor, korps og band i Fjord kommune blir invitert til informasjonsmøte om etablering av lokale musikkråd. Møtet er på kommunehuset i Stordal tysdag 8. november kl. 18.00.

Det er Møre og Romsdal musikkråd som inviterer til møtet, og kvart lag/gruppe/band vert oppfordra til å sende 1-2 personar.

Program og påmeldingsskjema for møtet finn du her.

Påmeldingsfrist er 5. november.

Musikkråd

Eit lokalt musikkråd er ei samanslutning av musikklaga i kommunen. Musikkrådet skal arbeide for gode forhold for musikklivet og fungere som eit felles talerør overfor politikarar og myndigheitene. Musikkrådet vil vere eit lokalt ledd av Møre og Romsdal musikkråd (MRm) som igjen er eit regionalt ledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. På landsbasis er rundt 40 musikkorganisasjonar medlemmar med over 260 000 medlemskap.


Lag og organisasjonar knytt til musikk har også fått denne invitasjonen på e-post.

Vel møtt!