Bli med på musikksprell

Musikksprell er eit gruppetilbod for 1.-3. klasse, der borna får synge, danse, utforske, leike og lære gjennom aktivitetar med musikk, rytme og bevegelse. Musikksprell fungerer også som ei førebuing til seinare instrumentopplæring for dei som ønskjer det.

Kulturskulen starter med undervisning allereie neste veke (veke 34). Vi vil tilby testing av musikksprell i veke 34, 35 og 36. Tilbodet vil i denne perioden vere gratis.

Stordal: Musikksprell er måndagar kl. 12.50 – 13.30 (Undervisningsstad: Revehiet, gamledelen av Stordal skule)
Eidsdal: Musikksprell er tirsdagar kl. 14.10 – 14.50 (Undervisningsstad: Musikkrommet, Eidsdal skule)

Dersom ein ønsker å melde seg på musikksprell fast allereie no, kan ein gjere her.

Vi håper at mange vil ta turen! 😊

Ta kontakt ved spørsmål: thea.marie.ytterdal@fjord.kommune.no eller 41576702