Årskonferanse for Norges Nasjonalparkkommune i Valldal

Norges Nasjonalparkkommuner inviterer til årskonferanse i samarbeid med Fjord kommune. Konferansen samlar deltakarar frå heile landet og skal vere i Valldal 7.- 9. juni . Vi inviterer lokale politikarar, lokalt næringsliv og andre interesserte til å delta.

Konferansen ønskjer velkomen til inspirerande dagar med tema:

Nasjonalparkane si betydning i lokalsamfunnet – korleis bruke merkevara "Norges nasjonalparker?

Både lokale og tilreisande innleiarar vil gi spennande og varierte innspel til tema.

Programmet for dagane og meir informasjon om Norges Nasjonalparkkommuner finn du på denne lenka.

Stad: Martin Linge-huset

Påmeldingsfrist 20. mai

Ved spørsmål, kontakt Kristi Linge Stakkestad, tlf 41867900 /41867806