17. mai i Fjord kommune

Velkomen til  17. mai-feiring. Her finn du programmet for dei ulike bygdene. 

Eidsdal

Kl. 13.00 Oppmøte Eidsdal omsorgsbustader.
Kl. 13.15 Korpset spelar på Eidsdal omsorgsbustader.
Kl. 13.30 17. mai-tog til skulen.
Kl. 14.00 Arrangement på skulen. Korpset spelar.
Matsal: Rømmegraut – Pølser – Is – Kaker & Kaffi.
Leikar for ungane. Rebus.
Kl. 16.00 Inne i gymsalen. Tale. Musikalsk innslag.
Premiering og gjennomgang av rebus.

Fjørå

Kl. 15.00 Leikar og aktivitetar ute for store og små.
Samling ved Fredheim. Natursti. Premieutdeling.
Sal av kaker og kaffi.

Liabygda

Kl. 12.00 Liabygda kyrkja 17. mai-feiring med song og musikk.
Kl. 12.45 Salutt.
Kl. 12.45 Tog frå kyrkja til Langemyra. Valldal hornmusikk spelar.
Kl. 13.30 17. mai-feiring på Langemyra (Ungdomshuset ved dårleg vêr).
Tale for dagen. Idrettsleikar og konkurransar. Natursti. Premieutdeling Fjelltrimmen.
Sal av is, brus, pølser, kaker og kaffi. Arr.: L.I.L.

Norddal

Kl. 11.30 Toget startar frå Storås Handel
Kl. 12.00 Korpset spelar frå Dalhusbrua
Kl. 12.30 Ankomst Grendahuset
Velkomst, korpset spelar
Kl. 13-15 Leikar, rebus, matsal ute og inne
Kl. 14.30 Program inne på Grendahuset. Tale for dagen ved ordfører Eva Hove

Stordal

Kl. 10.30 Oppstilling til barnetoget / folketoget.
Kl. 10.45 Salutt. Vi syng fedrelandssongen: Gud signe Noregs land.
Toget startar. Stopp ved Stordalstunet.
Kl. 11.45 Program ved bygdetunet. Hornmusikken og skulekorpset spelar ved Løsetstova.
Tale for dagen ved ordførar Eva Hove. Sal av is og brus.
Kl. 12.30 Gudsteneste i Rosekyrkja ved Ann Kristin Langeland.
Open kafé i Stordalshallen ved 9. klasse.

Kl. 13.30 Leikar på Kirkebø stadion/Stordalshallen for born og vaksne.
Loddsal ved Stordal skulekorps.
Kl. 14.30 Skulekorpset spelar saman med hornmusikken.

Valldal

Kl. 10.00 Nedlegging av blomar ved Martin Linge-støtta på Linge.
Kl. 10.45 Toget stiller opp på Sylte, utanfor VTS.
Kl. 11.00 Vi spelar og syng «Ja, vi elsker» før toget går.
Etter toget vert det nedlegging av blomar på krigsgravene.
Kl. 12.00 Gudsteneste i Sylte kyrkje.
Kl. 12.00 Aktivitetar ved rådhuset:
Kiosksal utanfor VTS. Kafé i kantina på rådhuset og i barnehagen.
Leikar for barn og vaksne ved barnehagen.

Kl. 13.00 Program for dagen: Velkomen. Song ved småskulen. Kulturskulen.
Tale for dagen. Valldal Skulekorps/Valldal Hornmusikk.
Premiering. Kjerringbering. Program slutt om lag kl. 15.00.
I år er det moglegheit for å nytte Vipps, i tillegg til kontantar.
Dersom vêret er dårleg, feirar vi på Martin Linge-huset.

Vi ønskjer alle ei fin 17. mai-feiring!