Nydyrking

Nydyrking på myr er forbudt.

Kommunen kan i spesielle tilfelle gi dispensasjon når

  • Myr er einaste dyrkingsreserve
  • Tap av leigejord
  • Tap av areal ved utbygging som skjer i offentleg regi til samfunnstiltak

Viser til lenkene nedanfor for meir informasjon.

Endringar i reglane om nydyking

Nydyrking

Forskrift om endring av forskrift om nydyrking

Ta kontakt med landbrukssjefen om du planlegg nydyrking.

Arvid Berge
Landbrukssjef
E-post
Mobil 41 86 79 26