Landbrukseigedom

Landbrukseigedom

Eigedom og jord er grunnlaget for matproduksjon. Eigedomsstukturen utgjer spreidd busetting over heile fylket. Vern om dyrka og dyrkbar jord er avgjerande for å ta vare på produksjonsgrunnlaget.

Les meir på Statsforvaltaren sine sider.

Terje Systad
Leiar plan og miljø
E-post
Telefon +47 41 86 79 22