Sjukdomsavløysing og tidlegpensjon

Sjukdomsavløysing

Du kan søkje om tilskot til avløysing ved blant anna:

  • sjukdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • fylgje sjukt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Det skal søkjast elektronisk via Altinn, søknadsfristen er ett år etter siste dag i perioden du søkjer tilskot for.

Søknadsskjema

Les meir om ordninga på Landbruksdirekoratet sine heimesider

Tidlegpensjon

Tidlepensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsovergangar i jordbruket for dei som har hatt hovuddelen av inntektene sine frå jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikta er å bidra til tidlegare generasjonsskifte og dermed stimulere til nyrekruttering.

Ansvarleg for ordninga er landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Les meir om ordninga på Landbruksdirektoratet sine heimesider

Les meir om ordninga på Statsforvaltaren i Møre og Romsdal si heimeside

Arvid Berge
Landbrukssjef
E-post
Mobil 41 86 79 26