Regionalt miljøprogram

Søknadsfristen for Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal er 15.oktober og 15.november for beitelag. Du kan starte å registrere opplysningar søknaden frå 1.august. Dei regionale miljøprogramma er laga for å styrkje miljøarbeidet i jordbruket, og for å synleggjere jordbruket sin miljøinnsats.

Hovudområda

  • tiltak for å ivareta kulturlandskapet
  • tiltak for å redusere forureiningar

Søknaden skal leverast elektronisk via Altinn.

Korleis søkje om RMP-midlar 2021 (PDF, 2 MB)

Les meir på heimesida til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Gardskart

Arvid Berge
Landbrukssjef
E-post
Mobil 41 86 79 26