Plantevern

Plantevernmidlar blir brukt til bekjempelse av skadegjerdarar som sopp, ugras og skadedyr.

For kjøp og yrkesmessig bruk av plantevermidlar må ein ha gyldig autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Autorisasjonsbeviset er gyldig 10 år om gangen. Du kan fornye godkjenning av autorisasjonsbeviset som eit nettbasert kurs i regi av Matilsynet, eller du kan gå kurs i regi av Landbruk Nordvest..

Les meir på Mattilsynet sin heimesider

Les meir om bruk av plantevernmidlar på Mattilsynet sine heimesider

Fjord kommune arrangerer eksamen/fornyiing av prøver og vurderer om du stettar dei formelle krava til autorisasjon.

Arvid Berge
Landbrukssjef
E-post
Mobil 41 86 79 26