Tilskot til drenering av jordbruksjord

Ordninga med tilskot til drenering av jordbruksjord skal bidra til å auke kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksareal. Tilskotet er avgrensa til 2 000 kroner dekar, eventuelt 30 kroner per løpemeter grøft avgrensa til 2000 kroner per dekar.

Søknadsfrist er 1. mars

Vilkår for tilskot:

  • Arealet må vere tidlegare grøfta og planert.
  • Søknaden må være godkjend før grøftinga startar
  • Det gjeld føretak som grøftar eiga eller leigd jord
  • Arbeidsfristen er 3 år.
  • Plan og gjennomføring av tiltak må dokumenterast.

Søknaden leverast inn på nett. Lenkje til søknadsskjema, i tillegg til meir informasjon om ordninga finn du her: Drenering av jordbruksjord

Arvid Berge
Landbrukssjef
E-post
Mobil 41 86 79 26