Støttekontakt/aktivitetskontakt

Støttekontakt/aktivitetskontakt

Kva tilbyr vi?

Ei aktivitetskontakt tilbyr bl.a. sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktivitetar. ​​​​​​Aktivitetskontakt kan bli med deg å gå tur, gå på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktivitetar. Hjelpa blir gitt ut frå dine behov. 

Formålet med ei aktivitetskontakt er at du skal få ei aktiv og meningsfylt fritid saman med andre. 

Aktivitetskontakta treng ikkje ha fagleg bakgrunn, men får rettleiing frå rettleiar.

Kven kan få tilbodet?

Du må vere sosialt isolert eller ha vansker med komme i kontakt med andre, og ha behov for hjelp til å få eit sosialt liv og ei meiningsfull fritid.

Slik søker du

Ta kontakt med den ansvarlege for tenesta, så blir de samde om dokumentasjon som skal sendast inn.

Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandla fortløpende.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis, men utgifter til aktiviteter må du dekke sjølv.

Om du har ledsagerbevis kan aktivitetskontakta di får gratis inngang på stader som godtar ordninga.

Her kan du  lese meir om ordninga og søke om ledsagerbevis.

Har du lyst til å bli aktivitetskontakt?

Sjå korleis du kan søke om å bli aktivitetskontakt

Elisabeth Midtbust
Sakshandsamar
E-post
Telefon 418 67 800
Hilde Christin Rognsø Furstrand
Sakshandsamar
E-post
Telefon 418 67 800