Nytt frå Martin Linge-huset

Fredag 1. oktober var det 5 år sidan Martin Linge-huset offisielt vart opna. Dette måtte sjølvsagt markerast.

 

 

Sist veke var ungdommar frå Fjord på kurs for å bli gode MOTivatorar for andre. Dei viste stort engasjement og talent for å vere inkluderande samfunnsborgarar. Dette er flotte ungdommar å sende rundt i kommunen vår!

 

Lag og organisasjonar som ønskjer å nytte Martin Linge-huset eller Stordalshallen til trening/øving denne hausten må sende søknad innan søndag 22. august.

NRK sin klassequiz på Martin Linge-huset i morgon. Dørene opnar kl. 13.00

Martin Linge-huset har fått ei flott strekteikning av Martin Linge av Heimevernet. Den har kome på heidersplass i inngangspartiet til kultursalen.

Ein ivrig gjeng er i gang med planlegginga av bygdafesten som blir 4. april. Gle dokke.

Brukarlaget inviterte til Bokkafè søndag 1. desember kl. 18.30, dette i samband med utgivelsen av biografien om mennesket og krigshelten Martin Linge. Her var det utdrag frå boka lese av forfattaren sjølv, kaffi og kaker, og sjølvsagt høve til å kjøpe boka.

Legg konferansen til Martin Linge-huset. Vi har flotte lokale til utleige. Ta kontakt for info og pris.