Sommarles

 Hallo Sommarlesarar! Kodeordet for veke 6 er AVSKOGING.

Kodeordet for veke 1 er KAKAOTRE
Kodeordet for veke 2 er PUMA.
Kodeordet for veke 3 er CONQUISTADOR
Kodeordet for veke 4 er ITZAMNA
Kodeordet for veke 5 er TIDSTÅKE
Kodeordet for veke 6 er HJUL