Ekstra vedlegg til høyring Raudbergvika

Raudbergvika - mai 2023
Tittel Publisert Type
1179 WHS - Notat NO-01 Massehåndtering rev02

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1179 WHS - Notat NO-01 Massehåndtering rev02.pdf
BIOSIKKERHETSPLAN - World Heritage Salmon -v 10.08.2022

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BIOSIKKERHETSPLAN - World Heritage Salmon -v 10.08.2022.pdf
1179 WHS - Risikovurderinger flodbølge fra skred

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1179 WHS - Risikovurderinger flodbølge fra skred.pdf
RA-01 Skredfarevurdering WHS Raudbergvika

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned RA-01 Skredfarevurdering WHS Raudbergvika.pdf
Samfunnsanalyse_Raudbergvika_Revidert_040822

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samfunnsanalyse_Raudbergvika_Revidert_040822.pdf
10220792_notat trafoeksplosjon_sign Sweco

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10220792_notat trafoeksplosjon_sign Sweco.pdf
Elektroniske løsninger Raudbergvika, Sweco 26.03.21

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Elektroniske løsninger Raudbergvika, Sweco 26.03.21.pdf
NO-14 Geotekniske vurderinger ilandføring strømkabel og deponering 2021-02-11

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NO-14 Geotekniske vurderinger ilandføring strømkabel og deponering 2021-02-11.pdf
Bølgerapport, Åkerblå 31.08.21

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bølgerapport, Åkerblå 31.08.21.pdf
NO-08_Vurdering av sikkerhetsklasse og skredfare tilknyttet eksisterende havn

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NO-08_Vurdering av sikkerhetsklasse og skredfare tilknyttet eksisterende havn.pdf
NO-16 WHS Raudbergvika - Flomfare fra vindbølger og skredinduserte bølger 2022-06-24

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NO-16 WHS Raudbergvika - Flomfare fra vindbølger og skredinduserte bølger 2022-06-24.pdf
ROS-analyse, bølgje mv. Åkerblå, 15.10.21

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse, bølgje mv. Åkerblå, 15.10.21.pdf
NO-02 Anbefalte grunnundersøkelser for berghaller 2021-01-24

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NO-02 Anbefalte grunnundersøkelser for berghaller 2021-01-24.pdf
NO-03 Tilsvar spørsmål og avklaringer DMF_J01_2021-02-25

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NO-03 Tilsvar spørsmål og avklaringer DMF_J01_2021-02-25.pdf
NO-04 WHS Raudbergvika - Overordnet geoteknisk vurdering av grunnforhold i dagsone - J01_2021-02-25

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NO-04 WHS Raudbergvika - Overordnet geoteknisk vurdering av grunnforhold i dagsone - J01_2021-02-25.pdf
RA-02 Overordnede vurderinger berganlegg 2021-01-26

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned RA-02 Overordnede vurderinger berganlegg 2021-01-26.pdf
RA-03 WHS Konseptstudie utslag under vann 2021-01-28

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned RA-03 WHS Konseptstudie utslag under vann 2021-01-28.pdf
RA-05 Ingeniørgeologisk rapport_J01_2021-02-26

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned RA-05 Ingeniørgeologisk rapport_J01_2021-02-26.pdf
RA-09 WHS Raudbergvika - Skredfarevurdering Eidsdal (1), datert 17.06.22

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned RA-09 WHS Raudbergvika - Skredfarevurdering Eidsdal (1), datert 17.06.22.pdf
RA-10 WHS Raudbergviks - Ingeniørgeologisk rapport vegtunnel

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned RA-10 WHS Raudbergviks - Ingeniørgeologisk rapport vegtunnel.pdf
ROS-analyse Raudbergvika - Eidsdal, landbasert oppdrettsanlegg, datert 29.09.22

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse Raudbergvika - Eidsdal, landbasert oppdrettsanlegg, datert 29.09.22.pdf
3690 Oppdatert KU for naturmangfold på land i Raudbergvika, 2022

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3690 Oppdatert KU for naturmangfold på land i Raudbergvika, 2022.pdf
3691 Oppdatert KU for naturmangfold i Eidsdal 2022

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3691 Oppdatert KU for naturmangfold i Eidsdal 2022.pdf
Oppdatert KU for naturmangfold og naturressurser i sjø for Raudbergvika, 2022

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppdatert KU for naturmangfold og naturressurser i sjø for Raudbergvika, 2022.pdf
1179-A-O-10-002 Situasjonsplan Raudbergvika

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1179-A-O-10-002 Situasjonsplan Raudbergvika.pdf
1179-A-O-10-003 Situasjonsplan Eidsdal 5

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1179-A-O-10-003 Situasjonsplan Eidsdal 5.pdf
1179-A-O-40-002 SNITT FYLLING I SJØ 1

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1179-A-O-40-002 SNITT FYLLING I SJØ 1.pdf
1179-A-O-40-002 Snitt_Eidsdal

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1179-A-O-40-002 Snitt_Eidsdal.pdf
Illustrasjon plan og snitt berganlegg

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjon plan og snitt berganlegg.pdf
Illustrasjon prinsipp for berganlegg, oversiktsplan

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjon prinsipp for berganlegg, oversiktsplan.pdf
midtfjords_nord

23.05.2023 Filtype: png. Klikk for å laste ned midtfjords_nord.png
midtfjords_sør

23.05.2023 Filtype: png. Klikk for å laste ned midtfjords_sør.png
nærbilde

23.05.2023 Filtype: png. Klikk for å laste ned nærbilde.png
oversikt

23.05.2023 Filtype: png. Klikk for å laste ned oversikt.png
perspektiv fra gård

23.05.2023 Filtype: png. Klikk for å laste ned perspektiv fra gård.png
3299 Matfisksøknad WHS AS Raudbergvika

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3299 Matfisksøknad WHS AS Raudbergvika.pdf
Modellering av vannutskiftning i Raudbergvika, 2022

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Modellering av vannutskiftning i Raudbergvika, 2022.pdf
Modellering av vannutskiftning i Raudbergvika, datert 17.12.21

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Modellering av vannutskiftning i Raudbergvika, datert 17.12.21.pdf
3690 Oppdatert KU for naturmangfold på land i Raudbergvika, 2022

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3690 Oppdatert KU for naturmangfold på land i Raudbergvika, 2022.pdf
3691 Oppdatert KU for naturmangfold i Eidsdal 2022

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3691 Oppdatert KU for naturmangfold i Eidsdal 2022.pdf
5207826 Eidsdal Geoteknisk datarapport_RIG-R01

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5207826 Eidsdal Geoteknisk datarapport_RIG-R01.pdf
10220655_Notat_Skredfarevurdering Eidsdal sentrum_signert

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10220655_Notat_Skredfarevurdering Eidsdal sentrum_signert.pdf
KU - Raudbergvika landbasert oppdrettsanlegg, datert 06.10.22

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KU - Raudbergvika landbasert oppdrettsanlegg, datert 06.10.22.pdf
Lavvannsindeks-rapport_10.2.2021 (1)

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Lavvannsindeks-rapport_10.2.2021 (1).pdf
Nedbørfeltparam-rapport_10.2.2021

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nedbørfeltparam-rapport_10.2.2021.pdf
Oppdatert KU for naturmangfold og naturressurser i sjø for Raudbergvika, 2022

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppdatert KU for naturmangfold og naturressurser i sjø for Raudbergvika, 2022.pdf
ROS Raudbergvika

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS Raudbergvika.pdf
ROS-analyse Raudbergvika - Eidsdal, landbasert oppdrettsanlegg, datert 29.09.22

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse Raudbergvika - Eidsdal, landbasert oppdrettsanlegg, datert 29.09.22.pdf
VA rammeplan Eidsdal vedlegg 1-4

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VA rammeplan Eidsdal vedlegg 1-4.pdf
VA rammeplan Raudbergvika

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VA rammeplan Raudbergvika.pdf
VA rammeplan Raudbergvika vedlegg 1

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VA rammeplan Raudbergvika vedlegg 1.pdf
VA-Rammeplan Eidsdal

23.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VA-Rammeplan Eidsdal.pdf