Feilmelding gatelys

Feilmelding gatelys

Dette er eit kartbasert web-system for melding om feil på veglys og feilretting i heile BKK sitt område. 

 • Publikum kan sjølv registrere melding om feil på veglys på internett. Mindre henvendelsar til kundesenter, servicetorg.
   
 • Meir nøyaktig registrering av feil.
   
 • Publikum får raskt oppdatert informasjon om innmeldte feil og status på feilretting.
   
 • Kortare tid frå innmeldt feil til retting.
   
 • Det blir ei meir effektiv og kostnadsriktig drift og vedlikehald av veglys.
   
 • De veglysa som ikkje vert drifta, får eigen fargekode i kartet.
   
 • Lav brukarterskel.