Ungdomsråd

Ungdomsråd

Ungdomsrådet er eit rådgjevande organ for kommunen i alle spørsmål som gjeld levekåra for ungdom.

Ungdomsrådet skal fungere som talerør for ungdom inn mot kommunen sine politiske organ og administrasjon, og er høyringsinstans i saker som har konsekvensar for ungdom. Ungdomsrådet skal inspirere ungdom i Fjord til å delta i den demokratiske prosessen og engasjere ungdom i praktisk politisk arbeid. Ungdomsrådet skal fremme aktivitetar, skape idear og saman med andre organ arbeide for nye tiltak til gagn for ungdom. 

Det er utarbeidd reglement for ungdomsrådet som del av reglement for politiske råd og utval.

Ungdomsrådet i Fjord kommune - 2019/2021

Leiar: Christoffer Dyrkorn Alne
Nestleiar: Peter Nikolaus Eide

Valldal skule:
Martine Myklebust                  Personleg vara: Emma Sofie Nybråten
Vemund Waldal                       Personleg vara: Madelen S. Hjelvik

Stordal skule:
Nora Holtleite                           Personleg vara: Remy Nyli Johnsen
Carolus Øvrebust                    Personleg vara: Malene Olsen Almås

Eidsdal skule:
Peter Nikolaus Eide                  Personleg vara: Elina Karvinen
Ole Martin Bjørneberg            Personlag vara: Sverre Hjelle

Medlemar frå 17-19 år:
Anna Kårstad Sunde                Personleg vara: Jens Einar Aklestad
Christoffer Dyrkorn Alne         Personleg vara: Regine Jacobsen Dyrkorn
Olina Elfrida Nystad                 Personleg vara: Sigurd Rønneberg