Ungdomsråd

Ungdomsrådet er eit rådgjevande organ for kommunen i alle spørsmål som gjeld levekåra for ungdom.

Ungdomsrådet skal fungere som talerør for ungdom inn mot kommunen sine politiske organ og administrasjon, og er høyringsinstans i saker som har konsekvensar for ungdom. Ungdomsrådet skal inspirere ungdom i Fjord til å delta i den demokratiske prosessen og engasjere ungdom i praktisk politisk arbeid. Ungdomsrådet skal fremme aktivitetar, skape idear og saman med andre organ arbeide for nye tiltak til gagn for ungdom. 

Det er utarbeidd reglement for ungdomsrådet som del av reglement for politiske råd og utval.

Ungdomsrådet i Fjord kommune - 2022/2023

Leiar: Jens Aklestad
Nestleiar: Nora Holtleite

Valldal skule:
Andreas Myklebust                    Personleg vara: Sivert Vikene
Elida Audunsdotter Waldal      Personleg vara: Tilde Hovden Huss

Stordal skule:
Sergiusz Socki                          Personleg vara: Martinus Øvrebust
Maja Isvik                                  Personleg vara: Anna-Victoria Sandven-Marholm

Eidsdal skule:
Ingvar Daggå Rønneberg         Personleg vara: Martin Kristoffer Eide
Ruben Ytredal Eide                   Personlag vara: Kristina Stenvåg Indreeide

Medlemar frå 17-19 år:
Jens Aklestad                          Personleg vara: 
Nora Holtleite                         Personleg vara: 
Vemund Waldal                      Personleg vara: 

Adresse