Endra rutetider Eidsdal - Linge

Møre og Romsdal fylkeskommune melder at frå 16. mai til 30. september vert det to ferjer på sambandet Eidsdal-Linge, på fylkesveg 63 i Fjord kommune. Dette medfører endra rutetider.

Dette er endringane i to-ferjesesongen

  • A-ferja vil ligge på Linge om natta og på grunn av dette blir siste avgang frå Eidsdal om kvelden innstilt i to-ferjesesongen.
  • Første avgang for A-ferja blir frå Linge klokka 06.00 på kvardagar og klokka 06.30 på laurdagar og søndagar.

Endringa blir gjort på grunn av kviletid og beredskap.

Beredskap og kviletid

B-ferja vil vere beredskapsferje i perioden, og går til Liabygda når det blir beredskapstur. Avhengig av tidspunkt for beredskapsturen, kan dei første avgangane til B-ferja bli innstilt grunna kviletid for mannskapet. A-ferja vil gå som normalt.
 

Den nye rutetabellen finn du på frammr.no

Rutetidene finn du også på Fjord1 si nettside

Frammr.no melder om to ferjer og endra rutetider for ferja Eidsdal - Linge