Ekstremveret "Ingunn"

Ekstremveret “Ingunn” er på veg. Meterologisk institutt har i dag nedjustert farevarselet til oransje nivå for ytre strøk av Møre og Romsdal, og gult nivå for indre strøk. 

Vi oppmodar likevel folk om å halde seg heime i ettermiddag, og at arrangement og treningar blir avlyst i størst muleg grad.

Skular og barnehagar kan bli stengt i morgon viss vi får straumutfall over tid, eller vegar blir stengt. 

Følg med på kommunen si heimeside, og hald deg oppdatert på varsom.no. Du kan også lese meir på Meterologisk instititutt sine sider.