Dårleg vasstrykk

I samband med vedlikehaldsarbeid på vassledningsnettet, kan nokre hus i Hosvlia og Vinjehjellane i Stordal, i tillegg til dei på Øvrebust som vart varsla, ha dårleg vasstrykk denne formiddagen.
Beklagar ulempene dette medfører.