Treffpunkt for politikontakt

Politikontakta skal vere eit fast kontaktpunkt mellom politiet, kommunen, næringsliv og andre lokale aktørar.
Ta kontakt om du ønskjer ein prat med Renate Grande, som er Fjord sin politikontakt.

Dato
3. september 2024
Tid
10:00 - 13:30
Stad
Kommunehuset i Stordal