Høyring: Nye politivedtekter for Fjord

Høyring: Nye politivedtekter for Fjord

Politivedtekta er ei lokal forskrift som skal vedtakast av kommunestyret. Norddal og Stordal har blitt til Fjord kommune, og då er det nødvendig med ei ny felles politivedtekt.

Les utkast til politivedtekter

Les saka i formannskapet

Høyringsfrist er 24. mai. 

Send innspel til: post@fjord.kommune.no, eller til Fjord kommune, pb 144, 6211 Valldal.