Torghandel

Torghandlar skal sette seg inn i og torgvedtektene (PDF, 434 kB) for Fjord kommune.

Det er fastsett eigne betalingssatsar.

Søk om torgplass her. Det er forbode å stille seg opp før ein har fått innvilga torgplass.