Næringsutvikling og etablering

Næringsutvikling og etablering

Næringsavdelinga forvaltar den kommunale og statlege næringspolitikken. Ein legg til rette for og arbeide med næringsutvikling i vid tydning, og vere eit kompetanse- og rådgivningsorgan for alle næringar.

Hoppid

Hoppid er ei ordning der Møre og Romsdal Fylkeskommune, gjennom kommunane, bidrar med midlar til kurs og tilskot til nyetablerarar. Fjordhagen er lokalt Hoppid-kontor.

Gjennom ordninga får både nyetablerarar og eksisterande virksomheiter tilgang til nettverk, tilskotsordningar, investormiljø og kompetanse. 

Meir informasjon om Hoppid.

Kommunalt næringsfond