Skogsvegar

Tilkomsten til skogen er viktig for å drive hogst eller skjøtsel av skogen. Skogsvegbygging er dermed ei prioritert oppgåve innen skogforvaltninga.

Asle Konnerth
Skogbrukssjef
E-post
Mobil 46 41 10 24