Komunalt viltfond

Føremålet med det kommunale viltfondet er å skape økonomisk bakgrunn for å fremje viltforvaltninga i kommunen.

Fjord kommune har utarbeida eigne retningslinjer for korleis vi skal nytte midlane på fondet. Dei kommunale retningslinjene kjem i tillegg til dei føringane forskrift om kommunale viltfond gir for bruken av fondet.

Her kan du søke om tilskot frå det kommunale viltfondet

Søknadsfrist er 1. mars.

Terje Systad
Leiar plan og miljø
E-post
Telefon 41 86 79 22