Komunalt viltfond

Komunalt viltfond

Føremålet med det kommunale viltfondet er å skape økonomisk bakgrunn for å fremje viltforvaltninga i kommunen.

Fjord kommune har utarbeida eigne retningslinjer for korleis vi skal nytte midlane på fondet. Dei kommunale retningslinjene kjem i tillegg til dei føringane forskrift om kommunale viltfond gir for bruken av fondet.

Her kan du søke om tilskot frå det kommunale viltfondet

Søknadsfrist er 1. mars.

Elena Myklebust
Rådgjevar
E-post
Telefon +47 41 86 78 26