Jegerprøve

Jegerprøven består av eit obligatorisk kurs og ein elektronisk eksamen. Etter bestått eksamen blir du automatisk registrert i jegerregisteret.

Valldal Jeger- og Fiskerforening arrangerer jegerprøvekurs kvart år og Fjord kommune arrangerer elektronisk eksamen etter at kurset er ferdig.
Det obligatoriske kurset er på 30 timar, fordelt over ni obligatoriske samlingar.

Du kan avlegge jegerprøveeksamen frå det året du fyller 14 år. Den som skal gå opp til eksamen må registrere seg som jegerprøvekandidat og betale eit gebyr på 300 kr som gjeld for eitt eksamensforsøk.

Valldel Jeger- og Fiskeforening

Jegerprøvekurs

Jegerregisteret