Kulturmidlar

Kulturmidlar

Fjord kommune gir kulturmidlar til drift av frivillige lag og organisasjonar som driv kulturaktivitetar, samt tilskot til investeringar for forsamlingshus.  

Alle lag må oppgje organisasjonsnummer og legge ved årsmelding og rekneskap. Ved fordeling av kulturmidlar i Fjord kommune vil lag og organisasjonar som legg til rette for aktivitet for barn og unge bli prioritert.

Søknadsfrist er 1. juni

Meir informasjon finn ein i retningslinjene (PDF, 439 kB).

Søknaden sendast via elektronisk skjema.

Hallgeir Hove
Dagleg leiar Stordalshallen / kulturkonsulent
E-post
Telefon 909 49 358